اختلاف دولت و مجلس بر سر افزايش حقوق 98
شنبه 31 فروردين 1398 - 5:13:34 PM
چه خبر - اختلاف دولت و مجلس بر سر افزايش حقوق 98

حميدرضا حاجي بابايي عضو کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر افزايش 400 هزار توماني حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکري و کشوري و عمل نکردن دولت به اين مصوبه، اظهار کرد: هيچ ابهامي نسبت به اين مصوبه وجود ندارد، چراکه اين ميزان افزايش حقوق مصوبه مجلس بوده و به تاييد نهايي شوراي نگهبان هم نظام رسيده است، لذا امکان هيچ تغييري در آن وجود ندارد.

وي افزود: تمام کارکنان لشکري، کشوري و بازنشستگان که 5 ميليون نفر هستند، 400 هزار تومان به حقوق آن‌ها اضافه مي‌شود همچنين علاوه بر اين مبلغ 10 درصد نيز افزايش حقوق مشترک براي اين افراد وجود خواهد داشت.

حاجي بابايي تصريح کرد: بازنشستگان علاوه بر افزايش حقوق 400 هزار توماني به علاوه 10 درصد، مشمول همسان سازي حقوق نيز خواهند بود و 4 هزار و 500 ميليارد تومان به اين امر اختصاص يافته است، براي 2 ميليون و 500 هزار نفر تخصيص خواهد يافت.

وي گفت: کسي که يک ميليون و 240 هزار تومان حقوق مي‌گيرد اگر شاغل باشد مشمول افزايش 43 درصدي و اگر بازنشسته باشد 63 درصد افزايش حقوق خواهد داشت.

حاجي بابايي گفت: دولت موظف است که از ابتداي فروردين و صدور حکم مصوبه مجلس درباره افزايش حقوق‌ها را عملياتي کند.

وي ادامه داد: افزايش حقوق 400 هزار توماني مصوبه و قانون مجلس بوده و دولت نمي‌تواند از آن تخطي کند، چراکه در غير اين صورت به موضوع ورود پيدا خواهيم کرد.

منبع: bartarinha.ir

http://www.CheKhabar.ir/News/157540/اختلاف دولت و مجلس بر سر افزايش حقوق 98
بستن   چاپ