چگونه نوزادي با 1 پدر و 2 مادر به دنيا آمد؟!
شنبه 31 فروردين 1398 - 11:56:51 AM
چه خبر - چگونه نوزادي با سه والد در يونان متولد شد؟

در نتيجه نخستين آزمايش کلينيکي که طي آن DNA سه فرد ترکيب مي شود، زني در يونان صاحب فرزند پسر شد.

محققان يوناني و اسپانيايي با همکاري يکديگر توانسته اند با انجام آزمايشي تحولي در علم پزشکي به وجود آورند.

اين محققان توانسته اند از اين روش جديد براي درمان ناباروري استفاده کنند. به دليل اين که پدر و مادر اين نوزاد پيش از اين از روش IVF نتيجه اي نگرفته بودند و اين که بسياري از زوج ها در دنيا از مشکلات ناباروري و بيماري هاي ميتوکندري رنج مي برندة محققان دست به آزمايشات جديد و ابتکار روشي جديد زده اند.

در اين روش که spindle nuclear transfer نام دارد که طي آن ميتوکندري DNA از تخمک مادر مي شود و با يک DNA سالم از فردي اهدا شونده ترکيب مي شود و سپس با اسپرم پدر بارور و به بدن مادر منتقل مي شود.
در حال حاضر مادر و نوزاد تازه متولد شده در 9 آوريل در سلامت کامل به سر مي برند و نوزاد ويژگي هاي ژنتيکي مادر، پدر و فرد اهدا کننده را در DNA خود دارد.


منبع: بهداشت نيوز

http://www.CheKhabar.ir/News/157531/چگونه نوزادي با 1 پدر و 2 مادر به دنيا آمد؟!
بستن   چاپ