2 مردي که قلب روناک يونسي را تسخير کرده اند! عکس
پنجشنبه 29 فروردين 1398 - 12:38:14 PM
چه خبر - عکس جديد فرزندان روناک يونسي

روناک يونسي بازيگر کشورمان داراي 2 پسر مي باشد.

اين بازيگر 38 ساله عکس جديدي از فرزندانش را منتشر کرده است.

روناک يونسي نوشت:

****

اينها مردان کوچکي هستند که قلب من را تسخير کردند

دو عدد فرفر که شدند تمام من


عکس پسران روناک يونسي

عکس پسران روناک يونسي


منبع: صفحه شخصي روناک يونسي

http://www.CheKhabar.ir/News/157388/2 مردي که قلب روناک يونسي را تسخير کرده اند! عکس
بستن   چاپ